DJI R 垂直カメラマウント Vertical Camera Mount

DJI R 垂直カメラマウント Vertical Camera Mount

通常価格
¥4,598
売り切れ

DJI R 垂直カメラマウントを使用すると、カメラを垂直状態にしたまま、より長時間、DJI RS 2で安定した撮影が行えます。

互換性:DJI RS 2


概要

DJI R 垂直カメラマウントを使用すると、カメラを垂直状態にしたまま、より長時間、DJI RS 2で安定した撮影が行えます。付属のカメラマウントプレートを垂直カメラマウントに取り替え、カメラのバランス調整をします。


同梱物

垂直カメラマウント × 1


仕様

重量:128 g